Privacybeleid 

Versie: 24 oktober, 2023

Op deze pagina, lees u het Privacybeleid van www.sjouwenman-transport.nl. Hierin wordt toegelicht welke persoonsgegevens er worden verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en welke cookies er verzameld worden. Wij raden u aan deze Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

Vragen over deze Privacybeleid?
Bij vragen, klachten of verzoeken kun u contact opnemen met info@sjouwenman-transport.nl.

Over ons
Bedrijfsnaam: Sjouwenman Transport
Adres: Turfschipper 1, 2292 JC Wateringen

Sjouwenman Transport respecteert de privacy van alle bezoekers van de website https://sjouwemantransport, van onze (potentiële) klanten. Er wordt dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gegaan. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben.

Uw persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt. De gegevens worden goed beveiligd en alleen onder voorwaarden gedeeld met derden. Deze privacyverklaring ziet toe op al onze verwerkingen. Ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij het versturen van facturen.

Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren of contact met iemand op te nemen. Wanneer u contact opneemt met Sjouwenman Transport, kunt u worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. U bent niet verplicht om deze persoonlijke gegevens te verstrekken.

Alle gegevens die u met ons deelt via de website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) aan ons verstuurd.

Persoonsgegevens minderjarigen
Deze website is niet bedoeld voor gebruik van kinderen. Sjouwenman Transport onderkent het belang van het beschermen van informatie over kinderen, met name in een online-omgeving, en wij verzamelen of bewaren niet bewust informatie over kinderen (gebruikers jonger dan 16 jaar). Als u u zorgen maakt over de privacy van uw kind met betrekking tot onze diensten, of als u denkt dat uw kind mogelijk persoonlijke gegevens op onze website heeft ingevoerd, neem dan contact met ons op via info@sjouwenmantransport.nl. We zullen dergelijke informatie verwijderen uit onze administratie binnen een redelijke termijn.

Welke gegevens worden verzameld
Er zullen enkel gegevens worden verwerkt, die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadresgegevens
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Overige gegevens

Wij maken daarnaast gebruik van een Facebook-pixel, die gegevens verzamelt voor Facebook-adverteren. Dit zijn cookies. Voor meer informatie over cookies op onze website verwijs ik naar het onderdeel ‘cookies’ in deze privacyverklaring. Uw e-mailadres, voornaam, telefoonnummer en gedrag op onze website kan met Facebook gedeeld worden voor gepersonaliseerde advertentie-doeleinden. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze Facebook-advertenties willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens.

Wij gebruiken daarnaast, met uw toestemming, sitetracking van Hotjar plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan uw interesses. U persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem.

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens
Met de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen we u op de hoogte houden van aanbiedingen, nieuwe producten en anders nieuws van Sjouwenman Transport. Als u niet op onze mailinglijst wilt staan, kun u zichzelf op ieder moment uitschrijven. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals gegevensanalyse en onderzoek om de producten en communicatie met klanten van Sjouwenman Transport te verbeteren.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Sjouwenman Transport verzamelt via de website niet doelbewust bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens), tenzij wij daartoe in bepaalde omstandigheden wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor wervings- en selectiedoeleinden. Onder gevoelige persoonsgegevens wordt onder meer verstaan gegevens over ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of levensbeschouwing of lidmaatschap van een vakbond; genetische of biometrische gegevens, indien verwerkt voor het uitsluitende doel ze tot een natuurlijke persoon te herleiden; gegevens over gezondheid; gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid; en, in sommige gevallen, BSN-nummers of financiële gegevens.

Cookies en andere technologieën
De websites en e-mailberichten van Sjouwenman Transport kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals pixeltags en web bakens. Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van e-mailberichten en zoekopdrachten op de website meten en vergroten.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de onze website op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: Randapparatuur) worden opgeslagen. De cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Een cookie is een stukje technologie met behulp waarvan onze website bepaalde informatie (een ‘identifier’) in uw browser kan opslaan en dat alleen wordt toegepast terwijl u onze website bezoekt. Cookies worden niet gebruikt om de identiteit vast te stellen van iemand die onze website enkel bezoekt. Cookies helpen ons om het verkeer op de site bij te houden, zodat we bijvoorbeeld de voorkeur locatie en -taal van gebruikers kunnen vaststellen en hen bij hun bezoek aan onze website naar de juiste homepage kunnen door leiden.

Cookies kunnen voor nog meer doeleinden worden ingezet. Zo kunnen cookies bijvoorbeeld ook gebruikt worden om ervoor te zorgen dat deelnemers aan online-enquête hun stem niet meer dan één keer kunnen uitbrengen. Op sommige pagina’s van de website wordt gebruik gemaakt van cookies om op basis van uw surfgedrag interessegebieden in kaart te brengen, zodat wij beter begrijpen wat voor jou belangrijk is en wij u gerichter kunnen benaderen met relevante content.

Zoals bij de meeste internetdiensten, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Het gaat hierbij om IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag. We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te achterhalen, onze producten en diensten te verbeteren en demografische gegevens over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. Sjouwenman Transport kan deze informatie gebruiken voor haar eigen marketing- en reclamediensten, mits u daar toestemming voor hebt gegeven.

In onze e-mailberichten gebruiken we soms een doorklik-URL naar inhoud op de website van Sjouwenman Transport. Als klanten op een van deze URL’s klikken, worden ze via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website geleid. We houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen uw interesse uitgaat en om de doeltreffendheid van onze communicatie met klanten te meten. Als u hiertegen bezwaar hebt, moet u ervoor zorgen dat u niet op tekst- of afbeeldingskoppelingen in e-mailberichten klikt.

Met pixeltags kunnen we e-mailberichten verzenden in een voor jou leesbaar formaat en zien of u het e-mailbericht hebt geopend. We kunnen deze gegevens gebruiken om minder of geen berichten te verzenden aan klanten. Wij wijzen u erop dat onze website of e-mailberichten zo nu en dan koppelingen naar websites, producten en diensten van derden kunnen bevatten waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u voor meer informatie (zoals over onze evenementen, content sponsorships en sociale netwerken) kan worden doorgeleid naar de sites van derden. Sjouwenman Transport is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens op servers van derde partijen. Wij raden u aan kennis te nemen van het Privacybeleid op de website van elke derde partij waarnaar u vanaf ons wordt doorgeleid als u wilt weten hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Dit zijn de verschillende soorten cookies die worden geplaatst:

 • Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van (delen van) onze website.
 • Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om het surfgedrag van bezoekers van deze website te monitoren.
 • Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om klikgedrag te monitoren die verwerkt worden door de Facebookpixel en sitetracking van Mailchimp/ActiveCampaign waardoor wij onze advertentiecampagnes op Facebook en onze mailings beter kunnen aansluiten op gedrag en interesse van websitebezoekers en emaillijst.

Wanneer u geen cookies wilt accepteren, dan kan u dit instellen in uw browser. Voordat er cookies geplaatst worden op uw computer, zal er altijd eerst toestemming gevraagd en verkregen moeten worden. Daarom ziet u bij het eerste bezoek aan sjouwenmantransport.nl een cookiemelding. U kan hierbij aangeven of u akkoord gaat met het gebruik  van cookies en u kunt een keuze maken tussen welke type cookies u wel/niet accepteert.

Dienstverleners
Sjouwenman Transport deelt persoonlijke gegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, de verwerking van bestellingen van klanten, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, het beoordelen van uw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen alleen zijn gevestigd binnen het territoriaal toepassingsgebied van de Verordening (EU) 2016/679, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sjouwenman Transport deelt uw persoonsgegevens alleen met derden die schriftelijk hebben verklaard een passend beschermingsniveau te bieden. 

Derden
Het kan voor Sjouwenman Transport noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. We kunnen uw gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere taken van algemeen belang of openbaar gezag. Daarnaast kunnen we uw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of klanten te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

Bescherming van persoonlijke gegevens
Sjouwenman Transport neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Als uw persoonlijke gegevens worden bewaard bij Sjouwenman Transport, spannen wij ons in om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de door haar bij haar bedrijfsvoering verkregen gegevens te beschermen. De toegang tot dergelijke gegevens is beperkt en er gelden beleidsvoorschriften en procedures gericht op bescherming van de gegevens tegen verlies, misbruik en oneigenlijke openbaarmaking.

Als u bepaalde berichten post op een forum, in een chatroom of bij een sociaal netwerk, zijn de persoonlijke gegevens en de inhoud die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven. Als u bijvoorbeeld uw naam en e- mailadres weergeeft in een forumbericht, worden deze gegevens openbaar. Wees daarom uiterst voorzichtig met het gebruik van dergelijke functies.

Integriteit en bewaartermijn van persoonlijke gegevens
Sjouwenman Transport zal naar alle redelijkheid trachten uw persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy beleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
U mag uw toegang tot uw persoonlijke gegevens en de kopie ervan aanwenden voor willekeurige doeleinden. Zo heb u het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, als van verwerking sprake is, inzage te verkrijgen in de verwerkte persoonsgegevens (recht op inzage). Indien wij onjuiste persoonsgegevens verwerken, kun u ons verzoeken om die persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen (recht op correctie). U hebt in de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming geregelde gevallen het recht ons te verzoeken om van jou verwerkte persoonsgegevens te verwijderen (recht op gegevenswissing), als Sjouwenman Transport niet wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren of als daartoe geen geldige zakelijke noodzaak bestaat. Ook heb u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

We kunnen verzoeken weigeren die lichtzinnig zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn of waarvoor geen toegang is vereist volgens de lokale wetgeving. Dergelijke verzoeken om toegang, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden ingediend via onderstaande contactgegevens.

De inzet van ons bedrijf voor uw privacy
We communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers binnen Sjouwenman Transport en handhaven strikte privacy maatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.

Team Sjouwenman Transport